Alumni

ALUMINI OF OUR SCHOOL

( X STUDENTS LEADER’S NAME)

STUDENTS NAME BATCH
Mr. Nitin Martandrao Pekhale. 1987
Mr .Manish Devkumar Meshram. 1990
Dr. Parikshit Rashikant Nikam. 1998
Mr. Ajit Kulkarni. 1994
Mr. Nitin Madhukar Jagale. 1986
Mr. Arun Surender Talwar. 1989
Mr. Rohit Ratanshi Thakkar. 1995
Mr. Pradeep Shivkumar Agarwal. 1992
Mr. Jamunadas Daulat Ram Purswani. 1982
Mr. Pritesh Dinesh Shah. 1996
Mr. Shashiraj Suresh Sisodiya. 1999
Mr. Balasaheb Gaidhani. 1980
Mr. Gurmeet Singh Rekhi 1986
Mr.Lalit Ughade 1986
Mr. Sachin Bhangare. 1997
Mr.Imran Anwar Maniyar. 2007
Mr.Raju Madhavrao Kulthe. 1988
Mr.Gulshan Thakur. 2009
Mrs.Shripada Dinesh Patil 2002
Mrs.Prajakata Somani 2003
Mr.Shanu Daljitsingh. 2013
Mrs.Pooja Somani 2000
Mr. Saifuddin M. Suba. 1986
Mr.Amish And Gauri Bhavsar. 2013
Mr.Rohit Pansare 1990
Mr.Yashodhan Yekkundi 2000
Mr.Yogesh Avinash Pathey 2000
Mr.Pranob Shalendra Biswas 1995